Oferta educațională

În continuare este prezentată succint oferta educațională, pentru anul școlar 2018 - 2019, a cercului de Electronică de la Filiala Orșova, coordonat de prof. ing. Mihai Agape.

Activități

  • Electronică - elevii învaţă să proiecteze, să realizeze, să regleze, să depaneze şi să programeze circuite electronice.
  • Operare - elevii învaţă să tasteze orb, să deseneze în Paint, să redacteze documente în Word şi să realizeze prezentări Power Point.
  • Programare - elevii învaţă să creeze poveşti interactive, animaţii, jocuri, muzică sau opere de artă virtuală, totul în limbajul de programare Scratch.
  • Robotică - Elevii învaţă să proiecteze şi să realizeze roboţi simpli, autonomi sau comandaţi.

Concursuri

Membrii cercului pot participa la concursuri de electronică, operare, programare, robotică şi creativitate tehnico-ştiinţifică, organizate local, în țară și în străinătate. Membrii cercului pot face parte din echipa de organizare a Trofeului de Robotică ROBOTOR, a Concursului de Programare în Scratch SCRIPT şi a altor competiţii organizate de membrii cercului.

Proiecte europene

Membrii cercului se pot implica în proiecte de parteneriat europene care se desfășoară pe platforma eTwinning. În anii anteriori, elevii cercului au fost implicați în proiectul Leonardo da Vinci RECAP (REmote Controlled Arm Project) și în proiectul Comenius KAREL (Karel – Autonomous Robot for Enhancing Learning), proiectul eTwinning POwER 3D și proiectul ESA CanSat. Deoarece în anul 2016, conducerea Palatului Copiilor Drobeta Turnu Severin a refuzat implicarea instituției în cele două proiecte de parteneriat Erasmus+ propuse de coordonatorul cercului, în acest an școlar elevii pot participa doar în proiecte eTwinning.

Revista cercului

Cei care doresc îşi pot publica lucrările în revista cercului, Conexiuni.

Activităţile sunt gratuite şi se desfăşoară după un program stabilit de comun acord cu elevii și părinții acestora, în timpul liber al elevilor.

Informaţii suplimentare la sediul Filialei sau contactându-l pe coordonator la numărul 0728286365 sau prin e-mail, la adresa mihai.agape@gmail.com.

Română