Oferta educațională

În continuare este prezentată succint oferta educațională, pentru anul școlar 2020 - 2021, a cercului de Electronică de la Filiala Orșova, coordonat de prof. ing. Mihai Agape.

Activități

  • Electronică - elevii învață să proiecteze, să realizeze, să regleze, să depaneze şi să programeze circuite electronice.
  • Imprimare 3D - elevii învață să proiecteze și să imprime obiecte 3D.
  • Programare - elevii învaţă să programeze în diferite limbaje de programare (e.g. ScratchJr, Scratch, Python, C, JavaScript)
  • Robotică - Elevii învaţă să proiecteze şi să realizeze roboţi simpli, autonomi sau comandați.

Pentru o mai bună desfășurare a activităților folosim cursuri dezvoltate pe platforma Moodle a cercului, precum și pe alte diverse platforme online gratuite, precum Tinkercad, Hour of Code și Code Week. În cazul în care activitățile nu se pot desfășura față în față, vom folosi un sistem de videoconferință (e.g. Adobe Connect).

Concursuri

Membrii cercului pot participa la concursuri de electronică, operare, programare, robotică şi creativitate tehnico-ştiinţifică, organizate local, în țară și în străinătate. Membrii cercului pot face parte din echipa de organizare a Trofeului de Robotică Robotor şi a altor competiţii organizate de membrii cercului.

Proiecte europene

Membrii cercului se pot implica în proiecte de parteneriat europene care se desfășoară pe platforma eTwinning. În anii anteriori, elevii cercului au fost implicați în proiectul Leonardo da Vinci RECAP (REmote Controlled Arm Project) și în proiectul Comenius KAREL (Karel – Autonomous Robot for Enhancing Learning), proiectul eTwinning POwER 3D și proiectul ESA CanSat. În acest an școlar, membrii cercului se pot implica în proiecte de parteneriat europene care se desfășoară pe platforma www.etwinning.net și în proiectul de parteneriat școlar Erasmus+ „Școli de nouă generație în lumina educației 4.0”, care se derulează în perioada 2019 – 2021.

Revista cercului

Cei care doresc îşi pot publica lucrările în revista cercului, Conexiuni.

Activităţile sunt gratuite şi se desfăşoară după un program stabilit de comun acord cu elevii și părinții acestora, în timpul liber al elevilor.

Informaţii suplimentare la sediul Filialei sau contactându-l pe coordonator la numărul 0728286365 sau prin e-mail, la adresa mihai.agape@gmail.com.

Română